Čo je to reverzná osmóza?

Reverzná osmóza (RO), známa tiež ako hyperfiltrácia je najjemnejším známym spôsobom filtrácie vody. Tento proces umožňuje z vody odstrániť aj tak malé častice, ako sú ióny. Reverzná osmóza pracuje na princípe semi-permeabilnej (polopriepustnej) membrány, ktorej póry majú veľkosť iba 0,0001 µm. Membrána prepúšťa molekuly vody, neprepúšťa však rôzne prímesi a nečistoty. Cez osmotickú membránu prechádza len určité množstvo vody, zvyšná voda obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu.

Týmto je zabezpečené kontinuálne samočistenie osmotickej membrány, ktorá je tak chránená pred upchatím. Proces reverznej osmózy vyžaduje určitý tlak na pretlačenie molekúl vody cez osmotickú membránu. Pre účely pitnej vody boli vyvinuté špeciálne nízkotlakové membrány, u ktorých postačuje bežný tlak vo vodovodnej sieti 2,8 ÷ 6 bar.

Príklady redukcie rôznych znečisťujúcich látok systémom s RO
Chlór >97% Aromatické uhľovodíky >98%
Ťažké kovy (Pb, Cr, Cd, Hg...) >97% Herbicídy a pesticídy >99%
Rádioaktívne prvky >90% Vápnik, horčík (tvrdosť) >96%
Dusičnany a dusitany >85% Baktérie, cysty, vírusy >99%