Personalista

Organizácia náborov nových spolupracovníkov - selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na potrebné pracovné pozície v spoločnosti.

Marketér

Obstarávanie predaja produktov. Príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít.

Servisný technik

Montáž a inštalácia filtračných zariadení. Vykonávanie servisných, záručných opráv. Riešenie prevádzkových problémov a odstraňovanie závad.

Všetky pracovné pozície sú prispôsobené individuálnym potrebám spoločnosti.

Kontakt